LIGA TANECZNA WADF

Processed with MOLDIV

PROGRAM TURNIEJU

- KLIKNIJ TUTAJ

Miejsce:

HOTEL SANGATE

Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 32.

PODCZAS TURNIEJU ZOSTANĄ ROZDANE KSIĄŻECZKI STARTOWE ZAWODNIKOM, KTÓRZY STARTOWALI W LIDZE TANECZNEJ W WARSZAWIE W DNIU 23.05.2021.

DLA ZAWODNIKÓW, KÓTRZY NIE BRALI UDZIAŁU W TURNIEJU W DNIU 23 MAJA BĘDĄ MOGLI ZAKUPIĆ KSIĄŻECZKĘ STARTOWĄ W BIURZE ORGANIZATORA PODCZAS TRWANIA TURNIEJU W DNIU 28 LISTOPADA 2021. KOSZT KSIĄŻECZKI 20 ZŁ. 

KONKURENCJE TANECZNE

Artistc One Dance Competitons Solo

1.Cha cha cha, samba, rumba, paso doble, jive, 

poziomy: Debiuty, Klasy: EDC

 • -  Mini Kids – 5 –7 lat;
 • -  Juveniles I – 8 –9 lat;
 • -  Juveniles II – 10 – 11 lat;
 • -  Juniors I – 12- 13 lat;
 • -  JuniorsII–14–15lat;
 • -  Youth&Adults – 16 –34 lat;
 • -  Masters 35 lat i powyżej. (tylko poziom OPEN)

 

2. Salsa, Bachata Merengue Poziomy: debiuty i open

 • -  Mini Kids – 5 –7 lat;
 • -  Juveniles I – 8 –9 lat;
 • -  Juveniles II – 10 – 11 lat;
 • -  Juniors I – 12- 13 lat;
 • -  JuniorsII–14–15lat;
 • -  Youth&Adults – 16 –34 lat;
 • -  Masters 35 lat i powyżej. (tylko poziom OPEN)

 

Synchronised Dance Show Latin Small Team/Large Team & Showcases

 • -  MiniKids-5–7lat
 • -  Juveniles – 8 –12 lat
 • -  Juniors – 12 –15 lat
 • -  Youth&Adults – 16 –34 lat
 • -  Masters 35 lat i powyżej

 

Synchronised Dance Show Caribbean Small Team/Large Team & Showcases

 • -  MiniKids-5–7lat
 • -  Juveniles – 8 –12 lat
 • -  Juniors – 12 –15 lat
 • -  Youth&Adults – 16 –34 lat
 • -  Masters 35 lat i powyżej

 

Choreographed Dance Show Latin Small Team/Large Team & Showcases

 • -  MiniKids-5–7lat
 • -  Juveniles – 8 –12 lat
 • -  Juniors – 12 –15 lat
 • -  Youth&Adults – 16 –34 lat
 • -  Masters 35 lat i powyżej

Choreographed Dance Show Caribbean Small Team/Large Team & Showcases

 • -  MiniKids-5–7lat
 • -  Juveniles – 8 –12 lat
 • -  Juniors – 12 –15 lat
 • -  Youth&Adults – 16 –34 lat
 • -  Masters 35 lat i powyżej

 

KATEGORIA DEBIUTY DLA DZIECI KTÓRE  NIE STARTUJ DŁUŻEJ NIŻ 1 ROK.

Tańce rozgrywane w tej kategorii: cha cha cha, samba, rumba, jive, salsą, bachata, merengue.

 • -  Mini Kids – 5 –7 lat
 • -  Juveniles I – 8 –9 lat
 • -  Juveniles II – 10 – 11 lat
 • -  Juniors I – 12- 13 lat
 • -  JuniorsII–14–15lat
 • -  Youth&Adults – 16 –34 lat

WARUNKI UCZESTNICTWA

-przesłanie zgłoszenia do dnia 18.11.2021 w formie elektronicznej na stronie www.danceit.pl;

-wniesienie opłaty startowej:

za 1 kategorię 40 zł;

za 2 kategorie 80 zł;

za 3 kategorie 120 zł;

za 4 kategorie 160 zł;

za 5 kategorii 200 zł

za 6– 9 kategorii 240 zł;

za 10 kategorii i więcej 280 zł

 • Dopuszczalne jest, aby ten sam zawodnik startował w kilku kategoriach tanecznych;
 • Opłaty startowe można wpłacać na konto:

Akademia PASO 03 1140 2004 0000 3102 7634 9962 z dokładnym opisem wpłaty do dnia 19.11.2021;

 • Rejestracja i potwierdzenie wszystkich zawodników w dniu rozpoczęcia turnieju, w biurze organizacyjnym max. Do godz. 9:00, po tej godzinie zawodnik/zespół zostanie wykreślony z list startowych lub na godzinę przed planowanym startem.
 • Turniej zorganizowany jest według przepisów WADF dla wszystkich tancerzy bez względu na przynależność federacyjną i nie jest wymagana żadna licencja zawodnika – tancerza;
 • kategorie solo rozgrywane są do muzyki organizatora;
 • kategorie grupowe do muzyki własnej.

REGULAMIN NADAWANIA KLAS TANECZNYCH

Regulamin nadawania klas tanecznych w tańcach latynoamerykańskich – nie dotyczy stylów karaibskich:

Klasy taneczne nadawane są w kombinacji tańców latynoamerykańskich. To znaczy, że Tancerz otrzymuje taką samą klasę we wszystkich tańcach.

Tańce klasyfikacyjne w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Mini Kids – Cha cha cha, Jive;
Juveniles I – Samba, Cha cha cha, Jive;
Juveniles II – Samba, Cha cha cha, Rumba, Jive;

Junior I – Samba, Cha cha cha, Rumba, Jive;

Youth@Adults – Samba, Cha cha cha, Rumba, Jive

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia końcowe:

Program zostanie ogłoszony 21 listopada.

Organizator może łączyć grupy wiekowe lub poszczególne kategorie, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Akredytacja dla publiczności i opiekunów w wysokości 40 zł.

Na teren turnieju zostaną wpuszczeni jedynie uczestnicy Ligi oraz osoby z ważną akredytacją.

Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki.

Podczas trwania turnieju uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bhp i ppoż oraz regulaminu budynku, a także do istniejących rygorów epidemiologicznych pod groźbą dyskwalifikacji.

Organizatorzy nie sprawują opieki nad uczestnikami turnieju.

Nie dozwolone jest używanie obuwia bądź rekwizytów, które mogą spowodować zarysowanie lub zniszczenie parkietu. Za stan techniczny oraz bezpieczeństwo rekwizytów odpowiadają instruktorzy oraz choreografowie grup.

Na prowadzenie reklamy w jakiejkolwiek postaci czy sprzedaż trzeba uzyskać zgodę organizatora.

Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestracje foto, video i telewizyjnej, a także relacji na żywo, jak również zrzeczenia się praw do wykorzystywania wizerunku w dniu turnieju oraz w celach promujących w/w turniej.

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator i sędzia główny zawodów.

Kontakt

Agata Kozioł

tel.: 533 388 488

mail: a.koziol@akademiapaso.pl