LIGA TANECZNA WADF

ZGŁOSZENIA do 16 sierpnia na stronie

WWW.DANCEIT.PL

LIGA WADF

LATNO & CARIBBEAN & STANDARD & JAZZ & CONTEMPORART BALLET & KOMIS TANECZNY

Processed with MOLDIV

One,Woman,Ballerina,Ballet,Dancer,Dancing,In,Silhouette,On,White.

Processed with MOLDIV

KONKURENCJE TANECZNE

LATINO

CARIBBEAN

STARDARD

Artistc One Dance Competitons Solo

1. Cha cha cha, Samba, Rumba, Paso doble, Jive, Walc angielski, Tango, Walc Wiedeński, Fokstrot, Quickstep.

poziomy: Debiuty, Klasy: EDC, (standard tylko poziom open)

 • -  Mini Kids – 5 –7 lat;
 • -  Juveniles I – 8 –9 lat;
 • -  Juveniles II – 10 – 11 lat;
 • -  Juniors I – 12- 13 lat;
 • -  JuniorsII–14–15lat;
 • -  Youth&Adults – 16 –34 lat;
 • -  Masters I 35+  (tylko poziom OPEN)

2. Salsa, Bachata Merengue Poziomy: Debiuty, Klasy: EDC

 • -  Mini Kids – 5 –7 lat;
 • -  Juveniles I – 8 –9 lat;
 • -  Juveniles II – 10 – 11 lat;
 • -  Juniors I – 12- 13 lat;
 • -  JuniorsII–14–15lat;
 • -  Youth&Adults – 16 –34 lat;
 • -  Masters I 35+ (tylko poziom OPEN)

 

Artistc One Dance Competitons Duo

1. Cha cha cha, Samba, Rumba, Paso doble, Jive

poziomy: open

 • -  Mini Kids – 5 –7 lat;
 • -  Juveniles I – 8 –9 lat;
 • -  Juveniles II – 10 – 11 lat;
 • -  Juniors I – 12- 13 lat;
 • -  JuniorsII–14–15lat;
 • -  Youth&Adults – 16 –34 lat;
 • -  Masters I 35+ (tylko poziom OPEN)

 

Artistc One Dance Competitons Couples

1. Salsa, Bachata, Merengue

poziom: open

 • -  Mini Kids – 5 –7 lat;
 • -  Juveniles – 8 –11 lat;
 • -  Juniors – 12- 15 lat;
 • -  Youth&Adults – 16 –34 lat;
 • -  Masters I 35+ (tylko poziom OPEN)

 

 

KATEGORIA DEBIUTY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KTÓRE NIE STARTUJĄ DŁUŻEJ NIŻ 1 ROK.

Tańce rozgrywane w tej kategorii: cha cha cha, samba, rumba, jive, salsą, bachata, merengue.

 • -  Mini Kids – 5 –7 lat
 • -  Juveniles I – 8 –9 lat
 • -  Juveniles II – 10 – 11 lat
 • -  Juniors I – 12- 13 lat
 • -  JuniorsII–14–15lat
 • -  Youth&Adults – 16 –34 lat

JAZZ

CONTEMPORARY BALLET

Jazz Solo Improwizacja,

Contemporary Ballet Solo Improwizacja

poziomy: 

Debiuty, Klasy: EDC 

 • -  Mini Kids – 5 –7 lat;
 • -  Juveniles I – 8 –9 lat;
 • -  Juveniles II – 10 – 11 lat;
 • -  Juniors I – 12- 13 lat;
 • -  JuniorsII–14–15lat;
 • -  Youth&Adults – 16 –34 lat;
 • -  Masters I 35+  (tylko poziom OPEN)

 

KATEGORIA DEBIUTY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KTÓRE NIE STARTUJĄ DŁUŻEJ NIŻ 1 ROK.

Miejsce: Warszawa

Dokładny adres podamy wkrótce.

WARUNKI UCZESTNICTWA

-przesłanie zgłoszenia do dnia 16.08.2022 w formie elektronicznej na stronie www.danceit.pl;

-wniesienie opłaty startowej:

za 1 kategorię 40 zł;

za 2 kategorie 80 zł;

za 3 kategorie 120 zł;

za 4 kategorie 160 zł;

za 5 kategorii 200 zł

za 6– 9 kategorii 240 zł;

za 10 kategorii i więcej 280 zł

 • Dopuszczalne jest, aby ten sam zawodnik startował w kilku kategoriach tanecznych;
 • Opłaty startowe można wpłacać na konto:

Akademia PASO 03 1140 2004 0000 3102 7634 9962 z dokładnym opisem wpłaty do dnia 18.08.2022;

 • Rejestracja i potwierdzenie wszystkich zawodników w dniu rozpoczęcia turnieju, w biurze organizacyjnym na godzinę przed planowanym startem po tej godzinie zawodnik/zespół zostanie wykreślony z list startowych.
 • Turniej zorganizowany jest według przepisów WADF dla wszystkich tancerzy bez względu na przynależność federacyjną i nie jest wymagana żadna licencja zawodnika – tancerza;
 • kategorie solo, duo, pary rozgrywane są do muzyki organizatora;
 • kategorie grupowe do muzyki własnej.

REGULAMIN NADAWANIA KLAS TANECZNYCH

Regulamin nadawania klas tanecznych w tańcach latynoamerykańskich – nie dotyczy stylów karaibskich:

Klasy taneczne nadawane są w kombinacji tańców latynoamerykańskich. To znaczy, że Tancerz otrzymuje taką samą klasę we wszystkich tańcach.

Tańce klasyfikacyjne w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Mini Kids – Cha cha cha, Jive;
Juveniles I – Samba, Cha cha cha, Jive;
Juveniles II – Samba, Cha cha cha, Rumba, Jive;

Junior I – Samba, Cha cha cha, Rumba, Jive;

Youth@Adults – Samba, Cha cha cha, Rumba, Jive

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia końcowe:

Program zostanie ogłoszony 23 sierpnia.

Organizator może łączyć grupy wiekowe lub poszczególne kategorie, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Akredytacja dla publiczności i opiekunów w wysokości 40 zł.

Na teren turnieju zostaną wpuszczeni jedynie uczestnicy Ligi oraz osoby z ważną akredytacją.

Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki.

Podczas trwania turnieju uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bhp i ppoż oraz regulaminu budynku, a także do istniejących rygorów epidemiologicznych pod groźbą dyskwalifikacji.

Organizatorzy nie sprawują opieki nad uczestnikami turnieju.

Nie dozwolone jest używanie obuwia bądź rekwizytów, które mogą spowodować zarysowanie lub zniszczenie parkietu. Za stan techniczny oraz bezpieczeństwo rekwizytów odpowiadają instruktorzy oraz choreografowie grup.

Na prowadzenie reklamy w jakiejkolwiek postaci czy sprzedaż trzeba uzyskać zgodę organizatora.

Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestracje foto, video i telewizyjnej, a także relacji na żywo, jak również zrzeczenia się praw do wykorzystywania wizerunku w dniu turnieju oraz w celach promujących w/w turniej.

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator i sędzia główny zawodów.

Kontakt

Agata Kozioł

tel.: 533 388 488

mail: a.koziol@akademiapaso.pl